4.86. Obwód prostokąta o bokach długości x i y jest równy 14. a) Wyznacz wzór funkcji określającej długość boku y w zależności od x. b) Podaj dziedzinę wyznaczonej funkcji. c) Dla jakiej wartości x funkcja przyjmuje wartość równą 47 d) Naszkicuj wykres tej funkcji.

4.86. Obwód prostokąta o bokach długości x i y jest równy 14. a) Wyznacz wzór funkcji określającej długość boku y w zależności od x. b) Podaj dziedzinę wyznaczonej funkcji. c) Dla jakiej wartości x funkcja przyjmuje wartość równą 47 d) Naszkicuj wykres tej funkcji.