4.88. Magda i Ola podjęły pracę wakacyjna w dwóch różnych pizzeriach. Magda otrzymuje stałą dzienną stawkę w wysokości 52 zł, a także 1,60 zł za każdą dostar czoną klientowi pizzę. Ola podpisała umowę, która gwarantuje jej stałą stawkę dzienną w wysokości 40 zł oraz 2,20 zł za każdą dostarczoną pizzę. a) Która z dziewcząt wybrała korzystniejsze warunki pracy przy założeniu, że dzien na średnia liczba dostaw wynosi 15? b) Przy jakiej liczbie dostaw dzienny

4.88. Magda i Ola podjęły pracę wakacyjna w dwóch różnych pizzeriach. Magda otrzymuje stałą dzienną stawkę w wysokości 52 zł, a także 1,60 zł za każdą dostar czoną klientowi pizzę. Ola podpisała umowę, która gwarantuje jej stałą stawkę dzienną w wysokości 40 zł oraz 2,20 zł za każdą dostarczoną pizzę. a) Która z dziewcząt wybrała korzystniejsze warunki pracy przy założeniu, że dzien na średnia liczba dostaw wynosi 15? b) Przy jakiej liczbie dostaw dzienny