4.89. W pewnym kraju od zarobek obu dziewcząt będzie identyczny? podatku dochodowego zwolnione są dochody nieprze kraczające 800 dolarów. Za dochody przekraczające 800 dolarów, ale nie większe niż 2000 dolarów, podatnik płaci podatek w wysokości 5% od dochodu pomniejszonego o 800 dolarów. Jeśli dochód przekracza 2000 dolarów, podatnik płaci 60 dolarów plus 20% nadwyżki powyżej 2000 dolarów. a) Napisz wzór funkcji, która opisuje wysokość podatku w tym kraju w zależności od dochodu podatnika. b) Naszkicuj wykres tej funkcji. C) Oblicz, jaki podatek zapłaci podatnik o dochodach równych 1800 dolarów, a jaki -o dochodach 5800 dolarów.

4.89. W pewnym kraju od zarobek obu dziewcząt będzie identyczny? podatku dochodowego zwolnione są dochody nieprze kraczające 800 dolarów. Za dochody przekraczające 800 dolarów, ale nie większe niż 2000 dolarów, podatnik płaci podatek w wysokości 5% od dochodu pomniejszonego o 800 dolarów. Jeśli dochód przekracza 2000 dolarów, podatnik płaci 60 dolarów plus 20% nadwyżki powyżej 2000 dolarów. a) Napisz wzór funkcji, która opisuje wysokość podatku w tym kraju w zależności od dochodu podatnika. b) Naszkicuj wykres tej funkcji. C) Oblicz, jaki podatek zapłaci podatnik o dochodach równych 1800 dolarów, a jaki -o dochodach 5800 dolarów.