4.90. Korporacja taksówkowa MULTI – TAXI proponuje klientowi następujące zasa dy usługi: za pierwszy kilometr jazdy 3 zł 60 gr, oraz za każdy następny (rozpoczęty) kwotę 1 zł 60 gr. Konkurencyjna korporacja TRANS – TAXI proponuje następujące za sady usługi: 4 zł za pierwszy kilometr jazdy, a za każdy następny (rozpoczęty) kwotę 1 zł 40 gr. W obu korporacjach umowa dotyczy tras nie dłuższych niż 40 km. a) Dla każdej z powyższych korporacji zapisz wzór funkcji określającej wysokość opłaty za przejazd taksówką, w zależności od liczby n naliczonych przez takso metr kilometrów jazdy. b) Przy jakiej liczbie kilometrów obie korporacje zażądają takiej samej zapłaty? c) W przypadku której korporacji klient zapłaci mniej za przejazd trasą długości 16 km? 126 Matematyka.

4.90. Korporacja taksówkowa MULTI – TAXI proponuje klientowi następujące zasa dy usługi: za pierwszy kilometr jazdy 3 zł 60 gr, oraz za każdy następny (rozpoczęty) kwotę 1 zł 60 gr. Konkurencyjna korporacja TRANS – TAXI proponuje następujące za sady usługi: 4 zł za pierwszy kilometr jazdy, a za każdy następny (rozpoczęty) kwotę 1 zł 40 gr. W obu korporacjach umowa dotyczy tras nie dłuższych niż 40 km. a) Dla każdej z powyższych korporacji zapisz wzór funkcji określającej wysokość opłaty za przejazd taksówką, w zależności od liczby n naliczonych przez takso metr kilometrów jazdy. b) Przy jakiej liczbie kilometrów obie korporacje zażądają takiej samej zapłaty? c) W przypadku której korporacji klient zapłaci mniej za przejazd trasą długości 16 km?

126 Matematyka.