4.91. Pewna firma telefoniczna proponuje opłat miesięcznych za telefon: pod! abonentowi do wyboru dwa warianty 1 – za każdy impuls 12 groszy i jednocześnie opłatę stałą 11 – za każdy impuls 47 groszy i jednocześnie brak opłaty stałej. a) Dla każdego wariantu zapisz wzór funkcji opisującej zależność między miesięcz ną opłatą za telefon a liczbą wykorzystanych w miesiącu impulsów, przy założe niu, że miesięczna liczba wykorzystanych impulsów jest nie większa niż tysiąc. wariantów korzystniej jest wybrać, jeśli zakładamy, że miesięcznie wyko c) Oblicz, przy jakiej liczbie impulsów wybór pomiędzy podanymi wariantami opłat nie wpływa na wysokość opłat. b) Który z rzystuje się 200 impulsów?

4.91. Pewna firma telefoniczna proponuje opłat miesięcznych za telefon: pod! abonentowi do wyboru dwa warianty 1 – za każdy impuls 12 groszy i jednocześnie opłatę stałą 11 – za każdy impuls 47 groszy i jednocześnie brak opłaty stałej. a) Dla każdego wariantu zapisz wzór funkcji opisującej zależność między miesięcz ną opłatą za telefon a liczbą wykorzystanych w miesiącu impulsów, przy założe niu, że miesięczna liczba wykorzystanych impulsów jest nie większa niż tysiąc. wariantów korzystniej jest wybrać, jeśli zakładamy, że miesięcznie wyko c) Oblicz, przy jakiej liczbie impulsów wybór pomiędzy podanymi wariantami opłat nie wpływa na wysokość opłat. b) Który z rzystuje się 200 impulsów?