4.99. W przedziale wagonu kolejowego jest osiem numerowanych miejsc (w dwóch rzędach naprzeciwko siebie). Do przedziału weszły cztery osoby. Na ile sposobów mogą one zająć miejsca w tym przedziale, tak aby: a) w każdym rzędzie siedziały po dwie osoby naprzeciwko osób siedzących w dru gim rzędzie d) POTOP?

4.99. W przedziale wagonu kolejowego jest osiem numerowanych miejsc (w dwóch rzędach naprzeciwko siebie). Do przedziału weszły cztery osoby. Na ile sposobów mogą one zająć miejsca w tym przedziale, tak aby: a) w każdym rzędzie siedziały po dwie osoby naprzeciwko osób siedzących w dru gim rzędzie d) POTOP?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz