4. Wysokość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego i wysokość podstawy mają taką samą długość, równą √3. Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe:

4. Wysokość graniastosłupa prawidłowego trójkątnego i wysokość podstawy mają taką samą długość, równą √3. Pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe:

Chcę dostęp do Akademii!