...

43. Wielomian W(x) = x² + px² + qx – 24 ma trzy pierwiastki X1, X2, X3, które spełniają zależność: X1 X2 + X2 X3+ X1 X3=-14. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian x + 2 jest równa -40. a) Wyznacz piq. b) Oblicz wartość wyrażenia xxx,-5(x+x+x)). D Dany jest wielomian W(x) = x² + ax² + 7x + 15, gdzie a € Z. Wykaż, że jeśli wielomian W(x) ma pierwiastek będący liczbą pierwszą, to suma wszystkich j pierwiastków też jest liczbą pierwszą.

43. Wielomian W(x) = x² + px² + qx – 24 ma trzy pierwiastki X1, X2, X3, które spełniają zależność: X1 X2 + X2 X3+ X1 X3=-14. Reszta z dzielenia wielomianu W(x) przez dwumian x + 2 jest równa -40. a) Wyznacz piq. b) Oblicz wartość wyrażenia xxx,-5(x+x+x)). D Dany jest wielomian W(x) = x² + ax² + 7x + 15, gdzie a € Z. Wykaż, że jeśli wielomian W(x) ma pierwiastek będący liczbą pierwszą, to suma wszystkich j pierwiastków też jest liczbą pierwszą.

Zobacz!