...

46. Wykaz, ze dla dowolnej liczby całkowitej k, liczba k 6k+ 11k – 6 jest po dzielna przez 6.

46. Wykaz, ze dla dowolnej liczby całkowitej k, liczba k 6k+ 11k – 6 jest po dzielna przez 6.

Zobacz!