...

48. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, dla których równanie ++ (m-1)x² + m² + 4m-5=0 ma tylko dwa rozwiązania.

48. Wyznacz wszystkie wartości parametru m, me R, dla których równanie ++ (m-1)x² + m² + 4m-5=0 ma tylko dwa rozwiązania.

Zobacz!