...

49. Dany jest wielomian W(x) = (x-2)(x² – 2mx + 1- m²) 2 parametrem m, gdzie mЄ R. a) Dla m = 1 rozwiąż nierówność W(x) > 14-x. b) Wyznacz wszystkie wartości m, dla których wielomian W(x) ma trzy pierwiastki.

49. Dany jest wielomian W(x) = (x-2)(x² – 2mx + 1- m²) 2 parametrem m, gdzie mЄ R. a) Dla m = 1 rozwiąż nierówność W(x) > 14-x. b) Wyznacz wszystkie wartości m, dla których wielomian W(x) ma trzy pierwiastki.

Zobacz!