...

5.1. Odpowiedz na następujące pytania: a) Czym zajmuje się statystyka opisowa? b) W jaki sposób przeprowadza się obserwację statystyczną? c) Co nazywamy próbą? d) Jakie cechy statystyczne nazywamy cechami mierzalnymi, a jakie niemierzalnymi? Podaj przykłady cech mierzalnych oraz cech niemlerzalnych.

5.1. Odpowiedz na następujące pytania: a) Czym zajmuje się statystyka opisowa? b) W jaki sposób przeprowadza się obserwację statystyczną? c) Co nazywamy próbą? d) Jakie cechy statystyczne nazywamy cechami mierzalnymi, a jakie niemierzalnymi? Podaj przykłady cech mierzalnych oraz cech niemlerzalnych.

Zobacz!

Dodaj komentarz