5.179. W sześcianie ABCDA,B,C,D, punkt P jest środkiem krawędzi B,C₁, a punkt Q-środkiem krawędzi BB₁. Wykaż, że czworokąt AQPD, jest trapezem równora miennym.

5.179. W sześcianie ABCDA,B,C,D, punkt P jest środkiem krawędzi B,C₁, a punkt Q-środkiem krawędzi BB₁. Wykaż, że czworokąt AQPD, jest trapezem równora miennym.

Chcę dostęp do Akademii!