5.31. W zestawie danych: 4, 7, 5, 8, x, 7, 3, 5, 9, 2liczl x jest jedyną dominantą. Mediana wynosi 6. Wyznacz liczbę X 1 a następnie oblicz średnią lab, wariancję oraz odchylenie standardowe od średniej. arytmetyczna tych

5.31. W zestawie danych: 4, 7, 5, 8, x, 7, 3, 5, 9, 2liczl x jest jedyną dominantą. Mediana wynosi 6. Wyznacz liczbę X 1 a następnie oblicz średnią lab, wariancję oraz odchylenie standardowe od średniej. arytmetyczna tych

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz