5.32. Rozwiąż dany układ równań metodą podstawiania. a) b) (x – 3)(x + 3) + 3y – x + 2 = (x – 2) ^ 2 + y = 2 y 2(y-x)+ 4 = 2y ly-(x + 1)² = 2 – (x – 1)? (x-1)^ 2 -(y+3)^ 2 =(x-y)(x+y)-2y\\ +5=y – (x – 2) * (y + 1) = 6 2 = x(x – y) – y(x – y) + y (x+1)(y-2)-(x-2)\\ (x-y)^ 2 +x+2=x(x 27y^ 2 -3(2x-3y)^ 2 \\ (x-3)^ 2 -(y-1)^ 2 + (27y^ 2 -3(2x-3y)^ 2 -2x=y+5-12x(x-3y) (x – 3) ^ 2 – (y – 1) ^ 2 + 10x = 10 + x ^ 2 – y ^ 2 4y = (2x – 5)(- 5 – 2x) + (2x + 3) ^ 2 – 34 ((3x-2)^ 2 -(3x-y)(3x+y)=y(y-2) Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników

5.32. Rozwiąż dany układ równań metodą podstawiania. a) b) (x – 3)(x + 3) + 3y – x + 2 = (x – 2) ^ 2 + y = 2 y 2(y-x)+ 4 = 2y ly-(x + 1)² = 2 – (x – 1)? (x-1)^ 2 -(y+3)^ 2 =(x-y)(x+y)-2y\\ +5=y – (x – 2) * (y + 1) = 6 2 = x(x – y) – y(x – y) + y (x+1)(y-2)-(x-2)\\ (x-y)^ 2 +x+2=x(x 27y^ 2 -3(2x-3y)^ 2 \\ (x-3)^ 2 -(y-1)^ 2 + (27y^ 2 -3(2x-3y)^ 2 -2x=y+5-12x(x-3y) (x – 3) ^ 2 – (y – 1) ^ 2 + 10x = 10 + x ^ 2 – y ^ 2 4y = (2x – 5)(- 5 – 2x) + (2x + 3) ^ 2 – 34 ((3x-2)^ 2 -(3x-y)(3x+y)=y(y-2) Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników