...

5.39. Zbadaj, czy istnieje kąt a, a € (0°, 360°), który spełnia następujące warunki. √3 a) sina: i cosα = 4 b) sina 2 i cosa= 5 5 1 5 c) cosa =-=-itga=-2√2 3 d) tga = √6ictga=- 12 Jeśli tak, to do której ćwiartki układu współrzędnych należy końcowe ramię kąta a w położeniu standardowym?

5.39. Zbadaj, czy istnieje kąt a, a € (0°, 360°), który spełnia następujące warunki. √3 a) sina: i cosα = 4 b) sina 2 i cosa= 5 5 1 5 c) cosa =-=-itga=-2√2 3 d) tga = √6ictga=- 12 Jeśli tak, to do której ćwiartki układu współrzędnych należy końcowe ramię kąta a w położeniu standardowym?

Zobacz!