5.42. Liczba x jest o 120 większa od liczby y. Iloraz liczby x przez liczbę ny 6. Wyznacz liczby xiy. y jest rów

5.42. Liczba x jest o 120 większa od liczby y. Iloraz liczby x przez liczbę ny 6. Wyznacz liczby xiy. y jest rów