...

5.42. Oblicz pozostale wartości funkcji trygonometrycznych kąta a, jeśli: a) sinab, gdzie a c(180°, 270°) i be(-1, 0) e b) cosa = α, gdzie α = (270°, 360°) i α = (0, 1).

5.42. Oblicz pozostale wartości funkcji trygonometrycznych kąta a, jeśli: a) sinab, gdzie a c(180°, 270°) i be(-1, 0) e b) cosa = α, gdzie α = (270°, 360°) i α = (0, 1).

Zobacz!