...

5.43. Wykaż, że równość √sin’a cos’a sina cosa -=2 nie jest tożsamością trygono metryczną

5.43. Wykaż, że równość √sin’a cos’a sina cosa -=2 nie jest tożsamością trygono

metryczną

Zobacz!