5.44. Jedna z szukanych liczb jest o 25% mniejsza od drugiej liczby. Jeśli do mniej szej liczby dodamy 9, to otrzymana suma będzie o 20% większa od drugiej szukanej liczby. Wyznacz te liczby. dwóch liczb jest równa 800. Jeżeli jedną z nich zwiększymy o 25%,

5.44. Jedna z szukanych liczb jest o 25% mniejsza od drugiej liczby. Jeśli do mniej szej liczby dodamy 9, to otrzymana suma będzie o 20% większa od drugiej szukanej liczby. Wyznacz te liczby. dwóch liczb jest równa 800. Jeżeli jedną z nich zwiększymy o 25%,