5.48. Szukana liczba dwucyfrowa jest 21 razy większa od różnicy między jej cyfra dziesiątek i cyfrą jedności. Jeżeli przestawimy cyfry tej liczby i od nowo otrzyma nej liczby odejmiemy 12, to różnica będzie trzy razy większa od sumy cyfr szukanej liczby. Znajdź tę liczbę.

5.48. Szukana liczba dwucyfrowa jest 21 razy większa od różnicy między jej cyfra dziesiątek i cyfrą jedności. Jeżeli przestawimy cyfry tej liczby i od nowo otrzyma nej liczby odejmiemy 12, to różnica będzie trzy razy większa od sumy cyfr szukanej liczby. Znajdź tę liczbę.