5.49. Suma szukanych dwóch liczb dwucyfrowych jest równa 80. Jeżeli mniejsza z nich dopiszemy do większej z lewej strony, to otrzymamy liczbę o 3168 mniejsza od tej, którą byśmy otrzymali po dopisaniu większej z nich do mniejszej z lewej strony. Wyznacz te liczby.

5.49. Suma szukanych dwóch liczb dwucyfrowych jest równa 80. Jeżeli mniejsza z nich dopiszemy do większej z lewej strony, to otrzymamy liczbę o 3168 mniejsza od tej, którą byśmy otrzymali po dopisaniu większej z nich do mniejszej z lewej strony. Wyznacz te liczby.