...

5.61. Wykaż, że jeśli a, B, y są kątami trójkąta, to: a) cos=sin 2 sinty 2 b) sin=cos+y 2 2

5.61. Wykaż, że jeśli a, B, y są kątami trójkąta, to: a) cos=sin 2 sinty 2 b) sin=cos+y 2 2

Zobacz!