...

5.63. Wykaż, że dla dowolnego kąta ostrego a, równość: cos² (270-α) si (a+270) sin (a+90°)-1 cos (90-a)-1 -1 jest tożsamością Kąt skierowany. Miara łukowa kąta

5.63. Wykaż, że dla dowolnego kąta ostrego a, równość: cos² (270-α) si (a+270) sin (a+90°)-1 cos (90-a)-1 -1 jest tożsamością Kąt skierowany. Miara łukowa kąta

Zobacz!