5. Dany jest wektor vec u =[3,-2] . Wskaż wektor, który nie jest wektora u. A. vec a =[ 3 4 ,- 1 2 ]; S = [- 3, 2] C. vec c =[57,-38] B. b równoległy do D . vec d =[-2,3]

5. Dany jest wektor vec u =[3,-2] . Wskaż wektor, który nie jest wektora u. A. vec a =[ 3 4 ,- 1 2 ]; S = [- 3, 2] C. vec c =[57,-38] B. b równoległy do D . vec d =[-2,3]