5. Funkcja g określona jest wzorem funkcji g nie należy liczba: A. 4 B.-1 C. (0, 2) D. (- 6, 0) g(x) = 3x – 7 , gdzie x in Z C. 1 Z. Do zbioru wartości D. 44 D. 1) i 2) y = f(x) 4 -3-2- 4 5 1 AY +-3 01 10 y = f(x) -5 -2 -1 5 X

5. Funkcja g określona jest wzorem funkcji g nie należy liczba: A. 4 B.-1 C. (0, 2) D. (- 6, 0) g(x) = 3x – 7 , gdzie x in Z C. 1 Z. Do zbioru wartości D. 44 D. 1) i 2) y = f(x) 4 -3-2- 4 5 1 AY +-3 01 10 y = f(x) -5 -2 -1 5 X