5. Liczba 3 jest wartością funkcji f(x)= 5 6 A B. 6/5 dla argumentu: D 2/9

5. Liczba 3 jest wartością funkcji f(x)= 5 6 A B. 6/5 dla argumentu: D 2/9