...

50. Ustal liczbę rozwiązań równania (x+3)(mx²+ 2mx-3) = 0 z niewiadomą x ze względu na wartość parametru m, m = R.

50. Ustal liczbę rozwiązań równania (x+3)(mx²+ 2mx-3) = 0 z niewiadomą x ze względu na wartość parametru m, m = R.

Zobacz!

.

Czytaj!

Zobacz!