6.14. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym AC jest przeciwprostokątną. Odcinek BS jest prostopadły do płaszczyzny, w której zawarty jest trójkąt ABC. Niech punkt D należy do odcinka CS. Wykaż, że trójkąt ABD jest prostokątny.

6.14. Dany jest trójkąt prostokątny ABC, w którym AC jest przeciwprostokątną. Odcinek BS jest prostopadły do płaszczyzny, w której zawarty jest trójkąt ABC. Niech punkt D należy do odcinka CS. Wykaż, że trójkąt ABD jest prostokątny.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz