6.16. W równoległoboku ABCD przekątne przecinają się w punkcie O. Punkt s nie naleiy do płaszczyzny (ABCD). Wiadomo, że AS|=|SC| oraz |SD| = |SB| . Czy odcinek so jest prostopadły do plaszczyzny ABCD? Odpowiedź uzasadnij.

6.16. W równoległoboku ABCD przekątne przecinają się w punkcie O. Punkt s nie naleiy do płaszczyzny (ABCD). Wiadomo, że AS|=|SC| oraz |SD| = |SB| . Czy odcinek so jest prostopadły do plaszczyzny ABCD? Odpowiedź uzasadnij.

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz