...

6.17. Doprowadź wzór funkcji f do postaci kanonicznej. Następnie wyznacz zbiór wartości funkcji foraz maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji. a) f(x) = – 2x ^ 2 + 4x d) f(x) = – x ^ 2 + 12x – 36 b) f(x) = 2x ^ 2 + 28x e) f(x) = 2x ^ 2 – 12x + 12 c) f(x) = x ^ 2 + 10x + 17 f) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 – 4x + 12

6.17. Doprowadź wzór funkcji f do postaci kanonicznej. Następnie wyznacz zbiór wartości funkcji foraz maksymalne przedziały monotoniczności tej funkcji. a) f(x) = – 2x ^ 2 + 4x d) f(x) = – x ^ 2 + 12x – 36 b) f(x) = 2x ^ 2 + 28x e) f(x) = 2x ^ 2 – 12x + 12 c) f(x) = x ^ 2 + 10x + 17 f) f(x) = – 1/2 * x ^ 2 – 4x + 12 

Zobacz!