6.20. Rzutem prostokątnym punktu A na płaszczyznę i jest punkt ’. Do prostej k Zawartej w płaszczyźnie a i przechodzącej przez punkt A’ należą punkty B, C, przy qym punkt Bleży między punktami A’ i C. Wiedząc, że |AB| = 10 cm , |BC| = 9 cm * o * r * a MC = 17 cm , oblicz odleglość punktu A od plaszczyzny A. A^ prime Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych

6.20. Rzutem prostokątnym punktu A na płaszczyznę i jest punkt ’. Do prostej k Zawartej w płaszczyźnie a i przechodzącej przez punkt A’ należą punkty B, C, przy qym punkt Bleży między punktami A’ i C. Wiedząc, że |AB| = 10 cm , |BC| = 9 cm * o * r * a MC = 17 cm , oblicz odleglość punktu A od plaszczyzny A. A^ prime Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych

Chcę dostęp do Akademii!

Dodaj komentarz