6.35. Trójkąt prostokątny ABC zawiera się w płaszczyźnie BC = 6oraz gość 8. Oblicz: ACB = 90 degrees przy czym |AB| = 10 , °. Odcinek CD jest prostopadły do płaszczyzny a i ma dłu al miarę kąta nachylenia prostej AD do płaszczyzny r b) cosinus kąta nachylenia prostej BD do płaszczyzny a c) tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABD) do płaszczyzny r. Graniastosłupy

6.35. Trójkąt prostokątny ABC zawiera się w płaszczyźnie BC = 6oraz gość 8. Oblicz: ACB = 90 degrees przy czym |AB| = 10 , °. Odcinek CD jest prostopadły do płaszczyzny a i ma dłu al miarę kąta nachylenia prostej AD do płaszczyzny r b) cosinus kąta nachylenia prostej BD do płaszczyzny a c) tangens kąta nachylenia płaszczyzny (ABD) do płaszczyzny r. Graniastosłupy

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz