6.37. Uzupełnij tabelkę tak, aby zmienne x i y były odwrotnie proporcjonalne. a) X -50 25 2 0,4 10 – 5sqrt(2) y – 1/3 2 ^ – 3 10sqrt(2) 2 ^ 15 157 sci b) х y 24 2 ^ 3 16sqrt(2) 256 4 * root(3, 2)

6.37. Uzupełnij tabelkę tak, aby zmienne x i y były odwrotnie proporcjonalne. a) X -50 25 2 0,4 10 – 5sqrt(2) y – 1/3 2 ^ – 3 10sqrt(2) 2 ^ 15 157 sci b) х y 24 2 ^ 3 16sqrt(2) 256 4 * root(3, 2)