6. Funkcja f opisana jest za pomocą zbioru par uporządkowanych: { (- 10, 6) , (- 7, 4) (- 1, 0) (0, – 5), (1, – 8) (3,-8),(5,-9)\ . Wobec tego: A. miejscem zerowym funkcji jest punkt (- 1, 0) ; B. funkcja f jest stała; C. funkcja f jest monotoniczna; D. funkcja f jest różnowartościowa.

6. Funkcja f opisana jest za pomocą zbioru par uporządkowanych: { (- 10, 6) , (- 7, 4) (- 1, 0) (0, – 5), (1, – 8) (3,-8),(5,-9)\ . Wobec tego: A. miejscem zerowym funkcji jest punkt (- 1, 0) ; B. funkcja f jest stała; C. funkcja f jest monotoniczna; D. funkcja f jest różnowartościowa.