6. Funkcja liniowa f(x) = 3/4 * x – 12 przyjmuje wartości nieujemne wtedy i tylko wte dy, gdy: A, x in(16,+x) B. x in(- infty,16) C. x in langle16,+ infty) D. x in(- infty,16)

6. Funkcja liniowa f(x) = 3/4 * x – 12 przyjmuje wartości nieujemne wtedy i tylko wte dy, gdy: A, x in(16,+x) B. x in(- infty,16) C. x in langle16,+ infty) D. x in(- infty,16)