6. W wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f(x) = sqrt(x) o 4 jednostki do góry otrzymamy A. g(x) = sqrt(x) + 4 C. g(x) = sqrt(x + 4) wykres funkcji: B. g(x) = sqrt(x) – 4 D. g(x) = sqrt(x – 4); f(x) = |x + 5| + 1 powstaje w wyniku przesunięcia równoległego

6. W wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji f(x) = sqrt(x) o 4 jednostki do góry otrzymamy A. g(x) = sqrt(x) + 4 C. g(x) = sqrt(x + 4) wykres funkcji: B. g(x) = sqrt(x) – 4 D. g(x) = sqrt(x – 4); f(x) = |x + 5| + 1 powstaje w wyniku przesunięcia równoległego