...

6. Wyrażenie cos (180-a) sin (90°-a)+ 1 jest równe C. -1 D. A. sina cosa +1 8.2 C. cos’a + 1 D. sin a

6. Wyrażenie cos (180-a) sin (90°-a)+ 1 jest równe C. -1 D. A. sina cosa +1 8.2 C. cos’a + 1 D. sin a

Zobacz!