7.126. Na bokach AB, BC i CA trójkąta równobocznego ABC zaznaczono odpowied nio punkty E, F, D tak, że |AE|=|BF|=|CD|= 1 3 |AB|.WVkaz, , że trójkąt EFD jest równo boczny oraz że boki tego trójkąta są prostopadłe do boków trójkąta ABC. c D bullet O Podobieństwo trójkątów

7.126. Na bokach AB, BC i CA trójkąta równobocznego ABC zaznaczono odpowied nio punkty E, F, D tak, że |AE|=|BF|=|CD|= 1 3 |AB|.WVkaz, , że trójkąt EFD jest równo boczny oraz że boki tego trójkąta są prostopadłe do boków trójkąta ABC. c D bullet O Podobieństwo trójkątów