7.130. Na rysunku poniżej a) D 4 3 9 trójkąty ABC i DEF są podobne. Wyznacz długość x. b) B a 6 beta 2 3 4 D 8 alpha A D 6. c) d) 3 alpha E E in alpha 3 B 9 7.

7.130. Na rysunku poniżej a) D 4 3 9 trójkąty ABC i DEF są podobne. Wyznacz długość x. b) B a 6 beta 2 3 4 D 8 alpha A D 6. c) d) 3 alpha E E in alpha 3 B 9 7.