7.132. Obwód trójkąta ABC jest równy 9 cm. Trójkąt A 1 B 1 C 1 jest podobny do trój kąta ABC w skali k = 4 , a dwa jego boki mają długość: |A 1 B 1 |=10 cm,|A 1 C 1 |=12 cm . Oblicz długość boków trójkąta ABC. podobieństwo trójkątów W zadaniach – 2astos

7.132. Obwód trójkąta ABC jest równy 9 cm. Trójkąt A 1 B 1 C 1 jest podobny do trój kąta ABC w skali k = 4 , a dwa jego boki mają długość: |A 1 B 1 |=10 cm,|A 1 C 1 |=12 cm . Oblicz długość boków trójkąta ABC.

podobieństwo trójkątów W zadaniach – 2astos