7.31. Wykaż, że czworokąt ABCD na rysunku poniżej jest trapezem. a) b) D 70 30 30^ bullet alpha + 30 degrees ° B D

7.31. Wykaż, że czworokąt ABCD na rysunku poniżej jest trapezem. a) b) D 70 30 30^ bullet alpha + 30 degrees ° B D