7.36. Które z poniższych figur są łamanymi, które są łamanymi zwyczajnymi, a które tärmanymi zwyczajnymi zamkniętymi? Odpowiedź uzasadnij. a) b) c) d) e)

7.36. Które z poniższych figur są łamanymi, które są łamanymi zwyczajnymi, a które tärmanymi zwyczajnymi zamkniętymi? Odpowiedź uzasadnij. a) b) c) d) e)