...

7.36. W trójkącie prostokątnym równo ramiennym ABC przyprostokątne mają dlugość. AC-BC-√2. Punkty D, E na = leżą do przeciwprostokątnej AB oraz ACD=

7.36. W trójkącie prostokątnym równo ramiennym ABC przyprostokątne mają dlugość. AC-BC-√2. Punkty D, E na = leżą do przeciwprostokątnej AB oraz ACD=

Zobacz!