...

7.40. Kąty trójkąta ABC są odpowiednio równe a, B. y. Wykaz, że jeśli to 2cos-cos’α-1. BC AC 200 Matematyka Zbiór zadań. Klasa 2. Zakres rozszerzony

7.40. Kąty trójkąta ABC są odpowiednio równe a, B. y. Wykaz, że jeśli to 2cos-cos’α-1. BC AC 200 Matematyka Zbiór zadań. Klasa 2. Zakres rozszerzony

Zobacz!