...

7.47. W trójkącie ostrokątnym ABC kąty przy wierzchołkach A i B są odpowied nio równe ai ẞ. Wiedząc suma trzech wysokości tego trójkąta jest równa m, oblic długości boków tego trójkąta. 7. Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole trójkąta, pole kota Pole figury płaskiej 201

7.47. W trójkącie ostrokątnym ABC kąty przy wierzchołkach A i B są odpowied nio równe ai ẞ. Wiedząc suma trzech wysokości tego trójkąta jest równa m, oblic długości boków tego trójkąta. 7. Geometria płaska – rozwiązywanie trójkątów, pole trójkąta, pole kota Pole figury płaskiej 201

Zobacz!