7.60. Znajdź kąty trójkąta równoramiennego, w którym pięć razy mniejszy od przyległego do niego kąta zewnętrznego. kąt przy podstawie jest

7.60. Znajdź kąty trójkąta równoramiennego, w którym pięć razy mniejszy od przyległego do niego kąta zewnętrznego. kąt przy podstawie jest