7.76. wykaż, że jeśli w trójkącie równoramiennym dwusieczna kąta przy podsta wie dzieli dany trójkąt na dwa trójkąty równoramienne, to kąty danego trójkąta są równe: 36 degrees , 72 degrees , 72 degrees . D

7.76. wykaż, że jeśli w trójkącie równoramiennym dwusieczna kąta przy podsta wie dzieli dany trójkąt na dwa trójkąty równoramienne, to kąty danego trójkąta są równe: 36 degrees , 72 degrees , 72 degrees . D