7.78. W trójkącie ABC bok AB jest najdłuższy. Na boku AB odłożono odcinki AC 1 oraz | langle C 1 CC 2 |= | langle A|+|

7.78. W trójkącie ABC bok AB jest najdłuższy. Na boku AB odłożono odcinki AC 1 oraz | langle C 1 CC 2 |= | langle A|+|<B| 2 BC 2 w taki sposób, że |AC 1 |=|AC| oraz |BC 2 |=|BC . Wykaż, że «C,CC = D