7.79. Wewnątrz trójkąta ABC wybrano dowolny punkt S. Uzasadnij, że ||

7.79. Wewnątrz trójkąta ABC wybrano dowolny punkt S. Uzasadnij, że |<CSB >|<CAB.